Október 23-án a Közösségi Ház adott helyet a Helyi civil szervezetek ünnepi rendezvényének. Már néhány évvel ezelőtt bekerült egy 3 évet felölelő, a TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00011 „A helyi identitás és kohézió erősítése Parádon” projekt programtervébe ez a rendezvény. A sokféle és sokszínű program mellet fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan alkalom, ahol megköszönjük a településen tevékenykedő civilek, civil szervezetek, közösségek munkáját. Azt a munkát, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy Parádon, ahol élünk, legyenek közösségek, amelyek akár önmagukban, akár programjaikon keresztül a közösségi élet mozgatórugói, a közösségi élet színesítői. Hiszen „Ahol közösség van, élet is van!” Úgy gondoljuk, településünk szerencsés helyzetben van, mivel Parádon sokan és sokféleképpen járulnak hozzá önkéntes munkájukkal településünk mindennapjaihoz, az itt folyó élethez.
Elsőként Mudriczki József polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, majd ezt követően külön köszöntötte megalakulásuk 25. évfordulóján a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület. Ezen alkalomból egy ajándékkosarat és egy emléklapot nyújtott át Horváth Gézának, az egyesület elnökének. Csortos Béláné Ria megható gondolatok jegyében elevenítette fel az egyesület megalakulásának körülményeit és az elmúlt 25 év történéseit. Ezt a gondolatmenetet fűzte tovább az egyesület elnöke, majd egy rövid műsorral köszöntötték a jelenlévőket.
Ezúton is kívánunk a Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület tagjainak további nagyon jó egészséget, legyenek még nagyon sokáig közöttünk.
A program következő részében Farkas Emese előadásában hallgathattak meg a jelenlévők egy palóc dalcsokrot. Ő szintén településünk büszkesége, aki tehetségével és csodálatos hangjával, újra és újra elvarázsol bennünket.
Ezután néhány gondolatban felelevenítettük településünk nagy múltú, hagyományőrző rendezvényét, a Palócnapokat, hiszen ez a rendezvény az, amely időről időre, évről évre összefogja, összefogásra hívja településünk, civil szervezeteit, civiljeit, közösségeit. Megemlítésre kerültek mindazok, akiknek szerepe volt a rendezvény létrejöttében, továbbvitelében, életben tartásában. Rengeteg felvétel őrzi a Palócnapok emlékét, így egy nosztalgikus hangulatú vetítés következett, jó néhány palócnapi felvételbe nézhettünk bele.
A múltidézőt a vacsora követte, majd a Cocco Bello együttes zenés műsora zárta az est programját.
Köszönjük a program támogatását a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületnek, a finom vacsorát pedig Csortos Imréné Anikónak, Szakács Béláné Zsóka néninek és Kámánné Asztalos Erikának.